معماری منظر

طراحی کاشت یا معماری منظر یک فرآیند هنری و علمی می باشد.به بیانی دیگر معماری منظر،هنر تبدیل طرح وترکیب آن با نیاز های محیط،استقرار صحیح و نگهداری کامل و مطلوب است. نکته ای که حائز اهمیت است،این است که منظر و بنا مانند قطب های آهن ربا در تضاد وتکامل یکدیگر هستند،بنابراین منظر به تنهایی […]

چرا باید در محوطه سازی از نوار جدا کننده استفاده کنیم؟

همواره نبود جدا کننده در محوطه سازی باعث خراب شدن محوطه های کشت و بی نظمی در لبه ها بعد از رشد و تکثیر گیاهان می شود . از طرفی بدلیل عوض شدن شرایط اقلیم  و کم آبی ، کنترل اب کشاورزی و تامین خاک یک مساله اساسی محسوب میشود و این مشکل مفاهیم جدیدی […]

پلیمر و کاربرد آن در محوطه سازی

پلیمرها درشت مولکول هایی با اتصالات زنجیره مانندی هستندکه از واحد کوچکتری به نام مونومر تشکیل شده اند و در فارسی با بسپار به معنای قطعه های بسیار معادل است. هیچ یک از مواد شیمیایی سنتزی به اندازه ی پلیمرها بر زندگی روزانه ی ما اثر ندارند. در طبیعت نیز پلیمرها(پلیمرهای زیستی)مورد استفاده ای شگرف […]