پروژه‌های ما

شرکت سرزمین سبز افتخار همکاری در پروژه های بسیاری را به راهبری همکاران داشته است و همچنین پیمانکار پروژه در پارک دریاچه های لواسان و چند پروژه مشابه بوده است. سادگی به کارگیری و همچنین کاربردی بودن جداد کننده های مهد پایپ باعث شده تا بسیاری از معماران فضای سبز و همچنین محوطه سازان و کشاورزان از این محصولات استفاده کنند. و این استفاده تنها به کشور ایران محصور نشده بلکه پا را از مرز ها فراتر نیز گذاشته و در کشور های همسایه هم طرفداران خود را پیدا کرده است.
به تحقیق مشاهده پروژه های ما و همکاران عزیزمان در این قسمت خالی از لطف نبوده و می تواند در بهبود دید کاربردی محصولات ما یاری رسان شما عزیزان باشد.

استفاده از مهد پایپ 2 سفید سرزمین سبز پرندیان
استفاده از مهد پایپ 2 سفید سرزمین سبز پرندیان

استان اصفهان

نمایی از پروژه های انجام شده در شهر اصفهان 

استفاده از مهد پایپ 1 مشکی سرزمین سبز پرندیان
استفاده از مهد پایپ 1 مشکی سرزمین سبز پرندیان

شهر تبریز

نمایی از پروژه های انجام شده در شهر تبریز

استفاده از مهد پایپ 2 سفید سرزمین سبز پرندیان
استفاده از مهد پایپ 2 سفید سرزمین سبز پرندیان

دانشگاه رازی کرمانشاه

نمایی از پروژه دانشگاه رازی کرمانشاه

استفاده از مهد پایپ 1 مشکی سرزمین سبز پرندیان

لواسان

این پروژه به پیمانکاری شرکت سرزمین سبز پرندیان و توسط شهرداری لواسان در پارک دریاچه ها ی لواسان انجام شده است .

دانشگاه صنعتی شریف

نمایی از پروژه دانشگاه شریف

استفاده از مهد پایپ ۱ مشکی سرزمین سبز پرندیان
استفاده از مهد پایپ 1 مشکی سرزمین سبز پرندیان